ČESKÉ VESNICE V BANÁTU

Svatá Helena  / Bígr  / Eibenthal  / Rovensko  / Gerník  / Šumice  / Dunaj  / Text  


Západ slunce na Dunaji nad ostrovem naproti vesnici Coronini. Stejně jako lidi a příroda, i západy slunce tu jsou úžasné. K cestě na ostrov je potřeba nějaké povolení, takže nakonec jsme tam nebyli.Pruh nížiny podél Dunaje, tedy tam kde je, je využíván zemědělsky.Na některých místech se tu Dunaj velmi zužuje a údajně je hluboký i několik desítek metrů.U břehů vesnice Coronini je však naopak Dunaj velmi rozšířen.Výhledy na srbskou stranu Dunaje věští, že i tamní území by jistě stálo za podrobnější průzkum.Tri Kule - vodami Dunaje částečně zatopená hradní zřícenina pocházející z roku 1439.Rybářský domek v zátoce Dunaje.Hrad na srbské straně Dunaje.Cazanele Mici ("Malé kotle") - první část soutěsky sevřená vápencovými horami Ciucaru Mic na rumunské a Mali Štrbac (626 m) na srbské straně, dlouhá 3,6 km. Při výjezdu ze soutěsky je na pravé, srbské straně nad vodní hladinou umístěna "Tabula Traiana", nápis zaznamenávající údaje o stavbě římské silnice do Dácie v rozmezí let 33 př.n.l. a 106 n.l.. Na protější, rumunské straně u ústí potoka Mraconia vytesávají horolezci do strmé, 110 m vysoké skály obří reliéf tváře dáckého krále a vojevůdce Decebala. Reliéf vysoký 40 a široký 20 m navrhl mladý rumunský sochař Condarcea, žijící v ItáliiNejužší místo na Dunaji - Cazanele Mari ("Velké kotle") - druhá část soutěsky, dlouhá 3.8 km, sevřená mezi horami Ciucaru Mare Veliki Štrbac (768 m). V nejužším místě je šířka vodní hladiny jen 170 m, zatímco před vjezdem do soutěsky se poblíž obce Sviniţa vodní hladina rozšíří téměř na 2 km. Když jsme tudy projížděli, strhl se velký liják a na silnici vinoucí se pod skálou padalo kamení.
A na závěr ještě dva pohledy na západ slunce u rybářské vesnice Coronini.

                                                                                                                                zpět na začátek