ČESKÉ VESNICE V BANÁTU

Svatá Helena  / Bígr  / Eibenthal  / Rovensko  / Gerník  / Šumice  / Dunaj  / Text  


Vesnice Gernik začala vznikat již v roce 1827 na dvou návrších, mezi nimiž protéká malý potůček, který přirozeně rozděluje vesnici na tzv. „malou“ a „velkou“ stranu.Portrét muže.
Škola a obecní úřad v Gerníku. V době naší návštěvy se zrovna konalo setkání dětí ze všech českých vesnic na jakémsi sporotvním klání u příležitosti konce školního roku, a tak tu bylo velmi živo. Co se týče správy, pouze Gerník (Garnic) má statut obce, ke které administrativně přísluší dnes už početnější rumunská osada Padina Matei. Ostatní české vesnice jsou správně napojeny na obce rumunské.Portrét muže.Tudy se jde z Gerníku směrem na Svatou Helenu.

                                                                                                              pokračování Gerník