ČESKÉ VESNICE V BANÁTU

Svatá Helena  / Bígr  / Eibenthal  / Rovensko  / Gerník  / Šumice  / Dunaj  / Text  


Svatá Helena a její obyvatelstvo - Svatá Helena byla založena roku 1824 jako druhá vesnice hned rok po založení dnes již neexistující nejstarší vesnice Svatá Alžběta. Sami obyvatelé, jak jsme měli možnost se přesvědčit, si již nepamatují z které části Čech sem přišli. Ani nejstarší lidé si to už nepamatují. Díky svému umu a píly tu ale postupně v naprosto liduprázdných pohraničních horách, za kterými již byl turecký živel, vytvořili typicky české kulturní prostředí, které se dochovalo do dnešních dnů. .Přes den bývají vesnice téměř liduprázdné, neboť téměř veškeré obyvatelstvo pracuje na políčkách v okolí vesnice. Avšak ráno a navečer se jako mávnutím kouzelného proutku takřka v jediný okamžik začnou rojit povozy a lidé s různým zemědělským nářadím, takže se asi na půl hodiny vytvoří doslova vesnická dopravní špička. .Veškeré tyto fotografie jsou právě pořízeny během této pěší i vozové vesnické dopravní špičky. .Typický koňský povoz, jaký lze spatřit ve zdejších českých vesnicích. Tam, kde ho nevytlačila Dacia, která mimochodem uveze všechno a projede všude, slouží k přepravě dodnes. .Život většiny zdejších obyvatel je každodenní těžká fyzická práce, setkali jsme se však u několika starších lidí se zkreslenou představou, že my v Čechách pracovat nemusíme. 

Vesnice Svatá Alžběta zanikla kvůli nedostatku vody a lidé se přestěhovali do sousední Svaté Heleny. Ani ve Svaté Heleně dnešních dnů ale není problém s vodou vyřešen a většina obyvatel vodu nosí ručně nebo ji různě zachycuje, když prší.

                                                                                                              pokračování Svaté Heleny