ČESKÉ VESNICE V BANÁTU

Svatá Helena  / Bígr  / Eibenthal  / Rovensko  / Gerník  / Šumice  / Dunaj  / Text  


Všude kolem Rovenska jsou zelené kopce a tyhle pro Rovensko typické ploty.Stařena na svém políčku v okolí Rovenska.Rovensko se nachází na hřebenu.Rovensko - hřbitov.
Rovensko - napajedlo pro dobytek.Rovensko - cesta ze školy.


                                                                                                                                pokračování